Nice programator, oprogramowanie O-BOX Software Suite, kabel USB do PC, wbudowany moduł Bluetooth

Programator do kontrolowania i zarządzania bazą danych z wykonanych instalacji. Czas konfiguracji i programowania radioodbiorników oraz pilotów możemy skrócić do minimum: możliwość zarządzania wszystkimi parametrami pilotów i radioodbiorników, zakładanie haseł, odczytywanie Certyfikatów jest możliwe za pomocą programatora O-Box poprzez połączenie z komputerem kablem lub poprzez Bluetooth. Możliwość programowania w biurze nowych pilotów i radioodbiorników, które po wysłaniu bezpośrednio do Klienta działają po pierwszym naciśnięciu pilota w zasięgu działania radioodbiornika. Oprogramowanie umożliwia także zbudowanie bazy Klientów z zainstalowanymi sterowaniami radiowymi ONE/INTI, łatwą i stałą kontrolę oraz gwarantuje efektywną pomoc Klientowi. O-Box zarządza wszystkimi parametrami, które wcześniej można było zmienić za pomocą kilku urządzeń – jak BUPC, MOU, CVU i SMU. Umożliwia także import/export bazy danych w celu jej archiwizacji lub odzyskania.